Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

RO

Informații despre protecția datelor

Protectia datelor

Obligatia de informare
conform articolului 13. GDPR

Identitatea operatorului

SALESIANER MIETTEX SRL
Str. Drumul Osiei 54-64
062395, Sect. 6, Bucuresti
Romania

 

Scopurile prelucrarii

Va prelucram datele cu caracter personal, care intra sub incidenta urmatoarelor categorii:

 • datele societatii;
 • datele de contact;
 • datele contractuale;
 • datele de facturare;
 • datele de comanda
 • date de marketing.

Datele puse la dispozitie de Dumneavoastra sunt necesare indeplinirii obligatiilor contractuale, respectiv implementarii masurilor precontractuale. In lipsa acestor date ne aflam in imposibilitatea incheierii unui contract cu Dumneavoastra.

Utilizarea datelor consta in prelucrarea si transmiterea lor in cadrul relatiei de afaceri inclusiv prin intermediul documentelor text sau textelor din corespondenta electronica.


Destinatarul datelor

Datele cu caracter personal pot fi transmise urmatorilor destinatari:

 • banci, in vederea executiei platilor;
 • reprezentanti juridici, numai in cazurile de afaceri;
 • instante judecatoresti;
 • autoritati administrative competente, in special autoritati financiare;
 • societati de colectare a creantelor in cazurile de neplata;
 • parteneri contractuali sau de afaceri implicati in livrari sau prestari de servicii;
 • societati de asigurari in cazul incheierii unui contract de asigurare a livrarii ori prestarii de servicii sau in cazul manifestarii evenimentului asigurat;
 • clienti (destinatari ai livrarilor sau prestarilor de servicii).


Durata de stocare a datelor

Pana la incheierea relatiei de afaceri sau pana la expirarea perioadelor de limitare sau termenelor de pastrare aplicabile clientului; suplimentar, pana la finalizarea unei dispute in instanta pentru care datele sunt necesare ca dovada. SALESIANER MIETTEX trebuie sa aiba un motiv rezonabil pentru a sterge datele.

 

Dreptul la informare si revocare

În calitate de persoană vizată conform GDPR, aveți o serie de drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, respectiv dreptul de acces, drep-tul de rectificare sau completare a datelor inexacte sau incorecte, dreptul de șterge-re, în anumite situații prevăzute în GDPR, dreptul la restricționarea prelucrării, în anumite situații prevăzute în GDPR,    dreptul de opoziție, dreptul la por-tabilitatea datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe pre-lucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru exercitarea oricărui drept dintre ce-le menționate mai sus, va rugam adresati-va catre:

SALESIANER MIETTEX SRL,
Str. Drumul Osiei 54-64,
062395, Sect. 6, Bucuresti,
Romania.

Alexandra Dinu
e-mail: office@salesianer.ro

În plus, aveți dreptul de a formula o plân-gere la Autoritatea Națională de Suprave-ghere a Protecției Datelor cu Caracter Per-sonal, situată în Bdul. G-ral Gheorghe Ma-gheru nr. 28-30, Sector 1, București sau în fața instanțelor competente. În orice caz în cazul în care aveți orice nemulțumire lega-tă de prelucrarea datelor dvs. de către so-cietate, sperăm că ne veți contacta mai în-tâi pe noi astfel încât împreună sa putem rezolva și elimina orice întrebări, neclarități sau alte aspecte pe care le sesizați.

 

Dreptul la reclamatie catre autoritatea de supraveghere

In cazul in care considerati ca prelucrarea datelor Dumneavoastra a incalcat dreptul protectiei datelor sau cerintele Dumneavoastra speciale cu privire la protectia datelor, va puteti adresa autoritatii de supraveghere. In Romania, aceasta este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Change Cookie Settings

Change My Cookie Settings
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close