Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

RO

SALESIANER este premiată pentru angajamentul față de protecția mediului

SALESIANER a fost una dintre cele 18 companii austriece premiate de klimaaktiv, o inițiativă lansată de Ministerul pentru Acțiune Climatică în vederea protejării climei, pentru angajamentul nostru excepțional față de eficiența energetică și protecția climei.

SALESIANER Klimaschutzpreis 2022 9979dd2d

Thomas Gittler (Director al Sistemelor de Management Integrat), Mirsad Muric (Tehnologie și Management Lean) și Bettina Bergauer (Ministerul pentru Acțiune Climatică)

Ministerul al Acțiunii Climatice, Mediului, Energiei, Mobilității, Inovării și Tehnologiei folosește acest premiu pentru a recunoaște acțiunile întreprinse cu succes de întreprinderile industriale și comerciale austriece, precum și planurile de acțiune ambițioase pentru 2030 elaborate de partenerii proiectului klimaaktiv pentru a renunța treptat la utilizarea combustibililor fosili, pe cât de mult posibil.

Suntem parteneri ai proiectului klimaaktiv din 2013, depunând și implementând în mod regulat planuri de acțiune în diversele noastre locații în această perioadă, inclusiv diverse măsuri de optimizare a proceselor, precum și introducerea unor linii de spălare a textilelor, linii de călcat și sisteme de finisare eficiente din punct de vedere energetic. Faptul că sistemele fotovoltaice au fost instalate pe acoperișurile aproape tuturor unităților noastre din Austria demonstrează previziunea și angajamentul de lungă durată al SALESIANER față de sustenabilitate.

Spălătoriile care au fost premiate în acest fel economisesc în total 42 de milioane de kWh de energie electrică și termică în fiecare an datorită acțiunii întreprinse, ceea ce echivalează cu o economie de aproximativ 5 990 de tone de CO2. Măsurile extinse și inovatoare introduse de spălătoriile premiate pentru a economisi energie și CO2 au variat de la optimizarea producției de aer comprimat și recuperarea căldurii până la trecerea la biomasă ca și combustibil.

Prin Planul nostru de acțiune pentru 2030, SALESIANER subliniază activitatea continuă de îmbunătățire a eficienței energetice și de creștere a ponderii energiei din cadrul companiei care provine din surse regenerabile. În acest scop, ne concentrăm atenția asupra creșterii ponderii vehiculelor care utilizează tehnologii alternative de propulsie, inclusiv a infrastructurii asociate. Introducerea unui sistem de înregistrare a datelor de producție, inclusiv monitorizarea consumului de energie, înseamnă că, în viitor, va fi posibil să se înregistreze în timp real parametrii cheie și să se reducă timpii de răspuns.

Proiectele de dezvoltare a unor modalități alternative de generare a aburului reprezintă o provocare deosebită, obiectivul nostru fiind acela de a reduce semnificativ cantitatea de combustibili fosili utilizați. SALESIANER ar dori, de asemenea, să genereze mai multă energie electrică folosind energia eoliană. Principiile sustenabilității și ale responsabilității față de mediu și față de întreaga societate sunt aspecte esențiale ale culturii companiei noastre, motivând echipa condusă de CTO Mirsad Muric și de managerul IMS Thomas Gittler să dezvolte și să implementeze proiecte inovatoare și sustenabile.

Înapoi

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close