Managementul calităţii ca bază a informaţiilor de încredere.

Igiena aplicată înseamnă performanţa de top în tehnologie şi în logistică.

Peste 350 de tone de lenjerie sunt prelucrate zilnic la SALESIANER MIETTEX. Procedeele validate şi controlul strict fac ca tehnica spălării şi logistica să fie garanţii pentru siguranţa igienei: De la separarea părţii de lenjerie murdară de partea de lenjerie curată până la folosirea sacilor igienici în cărucioarele de transport. 

Pe lângă dozarea automată şi selectarea automată a programelor de spălare, alarma termică oferă siguranţă. Un semnal de alarmă duce la aplicarea măsurilor necesare în cazul în care nu este atinsă temperatura dorită. Acest lucru opreşte procesarea lenjeriei nedezinfectate.

 

Procedee sigure, standardizate şi o igienă de calitate.

  • Programe de spălare şi de dezinfectare certificate;
  • Separarea zonelor de lenjerie curată şi murdară;
  • Măsuri de păstrare a igienei în spălătorie (Dezinfectarea mâinilor, a suprafeţelor, folosirea echipamentelor de lucru dezinfectate etc.); 
  • Şcolarizarea angajaţilor referitor la igienă, siguranţă, calitate.

 

Management modern în termeni de calitate şi mediu - certificări relevante şi inspecţii ale igienei.

ISO 9001 Sisteme de management al calităţii
ISO 13485 despre sistemul de managementul calității pentru produsele medicale
EN 14065 Sistemul de management al Igienei (RABC)
ISO 14001:2005 Sisteme de management al mediului
BS-OHSAS 18001 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale

Directive pentru spălătoriile care prelucrează articole textile pentru spitale; Directiva EN 14065 " Textilele prelucrate în spălătorii - Sistem de control pentru biocontaminare", procedee de dezinfectare certificate, (de ex. rki, ÖGHMP), Audituri şi inspecţii efectuate de urmatoarele instituţii indepedente: Universitatea de medicină Wien; Universitatea de medicină Innsbruck; Institutul de igienă aplicată Graz; Institutul de cercetare pentru tehnologia curăţeniei, Krefeld; Quality Austria (Managementul calităţii, Managementul mediului);
DQS (Produse medicale); INTEX, Asociaţia industrială a service-ului de textile.

Sinteza dintre igienă şi sustenabilitate este un factor decisiv al management-ului companiei.

De aproape un deceniu, consumul de energie pe kilogram de lenjerie spălată a fost micşorat cu aproximativ 30%, prin optimizarea proceselor SALESIANER MIETTEX. Consumul de apă a fost micşorat cu aproximativ 40% şi cantitatea de substanţe active folosite pentru spălare a scăzut drastic. 

SALESIANER MIETTEX a fost prima spălătorie industrială din Europa certificată conform ISO 50001:2011 pentru sisteme de management al energiei. Ceea ce a început cu o spălătorie, a fost extins conform matricei de certificări pentru toate spălătoriile noastre.

© SALESIANER MIETTEX GmbH